Piątek - 22 III 2024r.

07:00 - Za + Sylwestra i Marię Romański, + syna Jana i wnuka Michała.