Czwartek - 21 III 2024r.

07:00 - Za + Zygmunta Frystacki, brata Joachima + Zofię i Hermana Frystacki + teściów Gertrudę i Pawła Gruszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.