Poniedziałek - 18 III 2024r.

18:00 - Za + Józefa Kolon w r. ziemskich urodzin, + żonę Marię + rodziców z obu stron