Poniedziałek - 18 III 2024r.

07:00 - Za + Bernarda i Teresę Prus. Rodziców Bertę i Alojzego, pokrewieństwo Prus i Szulik.