Niedziela - 17 III 2024r. - V Niedziela Wielkiego Postu

11:00 - Roczki: Marta Foryś i Wiktoria Plewa.