Sobota - 16 III 2024r.

07:00 - Za + Annę i Pawła Słomka, rodziców i rodzeństwo z obu stron.