Czwartek - 14 III 2024r.

07:00 - Za + Ryszarda Spyra, + rodziców z obu stron.