Poniedziałek - 11 III 2024r.

18:00 I - Za + Teodora Nosiadek, żonę Urszulę.
II - Do Op. B. za przycz. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie oraz Dary Ducha Świętego dla p. Krystiana. Msza ofiarowana od mamy.