Środa - 06 III 2024r.

18:50 - Za + Barbarę Szulik w 30 dniu po śm.