Niedziela - 03 III 2024r. - III Niedziela Wielkiego Postu

11:00 - Za + Franciszkę Grzesik, męża Jana, Anastazję Kuźnik, męża Antoniego. Annę Tkocz, męża Franciszka, syna Ryszarda.