Poniedziałek - 26 II 2024r.

18:00 - Za + Pawła i Marię Gładysz. Msza ofiarowana od brata z rodziną.