Niedziela - 25 II 2024r. - II Niedziela Wielkiego Postu

11:00 - Za + Dorotę Leżoch + Krystynę Reclik. Msza ofiarowana od sąsiadów.
Roczek: Julia Cena.