Niedziela - 25 II 2024r. - II Niedziela Wielkiego Postu

09:00 - Za + Jerzego Zimończyka w 4 r. śm, rodziców Huberta Zimończyk, 2 żony, chrześniaka Marka Kowalskiego.