Niedziela - 25 II 2024r. - II Niedziela Wielkiego Postu

07:00 - Za + Rudolfa Pyschny i rodziców.