Sobota - 24 II 2024r.

18:00 - Za + Genowefę i Ryszarda Słomka.