Sobota - 24 II 2024r.

07:00 - Za + Urszulę Niedobecki + męża Floriana.
Msza ofiarowana od kuzynki Teresy z rodziną.