Niedziela - 18 II 2024r. - I Niedziela Wielkiego Postu

11:00 - Do Op. B. za przycz. MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie oraz dary Ducha Świętego w dorosłym życiu dla Karola Koch z ok. 18 r. ur.