Piątek - 16 II 2024r.

18:50 - Za + Dorotę Leżoch od syna Michała z rodziną.