Poniedziałek - 12 II 2024r.

18:00 - Za + rodziców Franciszka i Elżbietę Fojcik.