Niedziela - 11 II 2024r.

11:00 - Za + Ryszarda Korzybskiego w 5 r. śm.