Sobota - 10 II 2024r.

18:00 - Za + rodziców Jadwigę i Stanisława Kuźnik.