Sobota - 27 I 2024r.

18:00 - Za + Teresę Dudek, rodziców Józefa i Waleskę Skrzypiec.