Czwartek - 25 I 2024r.

07:00 - Za + Urszulę Miera w 10 r. śm.