Poniedziałek - 22 I 2024r.

18:50 - Za + Urszulę Niedobecki w 30 dniu po śm. za + Ryszarda Kiełkowskiego w 30 dniu po śm.