Poniedziałek - 22 I 2024r.

07:00 - Za + Pawła Szulik + żonę Marię, syna Mariana.