Czwartek - 18 I 2024r.

17:00 - Za + Alojzego Przewoźnik, żonę Anastazję.