Środa - 17 I 2024r.

07:00 - Za + Annę i Pawła Słomka.