Poniedziałek - 15 I 2024r.

18:00 - Za + Wiesława Ratajczyk w 3 r. śm. + rodziców i teściów.