Poniedziałek - 15 I 2024r.

07:00 - Za + Ryszarda i Annę Kuczera, rodziców, synów Jana i Pawła, bratową Kazimierę, zięcia Jana.