Niedziela - 14 I 2024r.

09:00 - Za + Henryka Tlałka, + Józefa Niewelt, + żonę Martę, 2 synów Jana i Stefana + Jadwigę Kuczera, + syna Janusza.