Niedziela - 14 I 2024r.

07:00 - Za + Annę Gniady i + męża Mieczysława.