Czwartek - 11 I 2024r.

07:00 - Jadwigę Witosz w 10 r. śm, męża Gerarda.