Niedziela - 07 I 2024r. - Chrzest Pański

16:30 - Do Op. B. za przycz. MBCZ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie z ok. 20 r. ślubu Ilony i Daniela Kapol oraz urodzin Daniela z Błogosławieństwem dla całej rodziny.