Niedziela - 07 I 2024r. - Chrzest Pański

11:00 - Do Op. B. za przycz. Św. Barbary i MB Piekarskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie w int. Adama z okazji urodzin.