Niedziela - 31 XII 2024r. - r

09:00 - Za + Pawła Drzeniek, żonę Marię.