Sobota - 30 XII 2024r.

07:00 - Za + Ludwika i Zofię Pyszny.