Piątek - 29 XII 2024r.

18:00 - Za + Dorotę Leżoch w 30 dniu po śm.