Czwartek - 28 XII 2024r. - Świętych Młodzianków

09:00 - Św. Młodzianków.