Czwartek - 28 XII 2024r. - Świętych Młodzianków

07:00 - Za + Stanisława Dziuba w kol. r. śm.