Piątek - 22 XII 2024r.

07:00 - Za + Marię Szulik, męża Pawła, syna Mariana.