Czwartek - 21 XII 2024r.

18:00 - Za + Krystynę Reclik w 30 dniu po śm.