Środa - 20 XII 2024r.

07:00 - Za + Urszulę Kowalewską, męża Ireneusza, syna Marka, + rodziców.