Niedziela - 17 XII 2024r.

16:30 - Za + Henryka Szwarcer z ok. ziemskich urodzin.