Niedziela - 17 XII 2024r.

07:00 - W int. Urszuli z ok. urodzin od przyjaciół.