Sobota - 16 XII 2024r.

07:00 - Za + Cecylię Piecha w 2 r. śm. męża Ignacego w 18 r. śm.