Piątek - 15 XII 2024r.

18:00 - Za + Otylię Machoczek w 9 r. śm. + męża Emanuela.