Czwartek - 14 XII 2024r.

17:00 - Za + Jadwigę i Gerarda Drzęźla, + córkę Janinę + rodziców z obu stron.