Piątek - 08 XII 2024r.

18:00 - Za + Anielę i Augustyna Dworok + rodziców z obu stron + Henryka Tkocz.