Piątek - 01 XII 2024r.

18:00 - Za + rodziców Krystynę i Zygmunta Urbanik.