Czwartek - 30 XI 2024r.

07:00 - Za + Krystynę i Jerzego Przewdzing.